Aktivácia produktu a dôležité nastavenia

Technická pomoc pri inštalácii a nastavení produktov Heimdal™ Security.

Ak chcete aktivovať svoj účet HEIMDAL Dashboard, kliknite na odkaz v e-maile s potvrdením účtu, ktorý ste dostali.

Zadajte aktuálne heslo (z e-mailu) a nové heslo. Pozri nižšie požiadavky na heslo:

  • musí pozostávať aspoň z 12 znakov;
  • musí obsahovať aspoň tri (3) typy znakov z nasledujúcich: veľké písmená, malé písmená, čísla, špeciálne znaky;
  • vaše nové heslo nemôže byť rovnaké, ako vaše aktuálne heslo.

Otvorte aplikáciu Google Authenticator a naskenujte QR kód, alebo zadajte tajný kľúč ručne. Prihláste sa do hlavného panela HEIMDAL SECURITY pomocou kódu vygenerovaného aplikáciou Google Authenticator.

DÔLEŽITÉ:
Platnosť odkazu na potvrdenie účtu vyprší po prvom kliknutí. Ak svoj účet nepotvrdíte, dostanete toto chybové hlásenie a budete musieť znova odoslať e-mail s potvrdením účtu.

 Navštívte https://dashboard.heimdalsecurity.com/ a začnite sťahovať softvér! V ponuke Guide (Sprievodca) po výbere karty Download and Install (sťahovania a inštalácie) vyberte program na stiahnutie vhodný pre váš počítač!

Pred stiahnutím prijmite licenčnú zmluvu! (To si vyžaduje posunutie textovej časti nadol, aby ste mohli pokračovať.) Môžete sa tiež rozhodnúť nainštalovať Heimdal ™ Agent „silent“ bez zásahu používateľa podľa prepínačov možnost:

msiexec /qn /i Heimdal.msi heimdalkey=[YOUR_HEIMDAL_KEY] 

Pri použití vyššie uvedeného príkazu sa uistite, že ste zadali správnu cestu k súboru .msi a skopírujte svoj licenčný kľúč do [YOUR_HEIMDAL_KEY]

Po otvorení prevzatého súboru .msi znova prijmite zmluvu (po rolovaní na spodný riadok) a potom vyberte svoj jazyk! (Momentálne neexistuje možnosť výberu slovenského jazyka.)

Po vyššie uvedených nastaveniach sa zobrazí možnosť aktivácie. Vyberte Thor HOME/ENTERPRISE a vložte svoj licenčný kľúč.

Systém bude potrebovať aktivačný kľúč, ktorý nájdete na karte Your HS Activation key (Váš aktivačný kľúč HS) pod položkou ponuky Guide (Sprievodca). Vložením tohto dokončite aktiváciu a inštaláciu.

 Tým je inštalácia dokončená.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš tím podpory produktov. support@maxvalor.sk 

Nastavenie profilov (Group Policy) 

K profilom nastavení (Group Policy) sa dostanete kliknutím na tlačidlo Endpoint settings v hornej časti konzoly. Tu máte možnosť vykonať potrebné nastavenia a definovať rozsah Group Policy.

Je dôležité, aby ste si pred spustením nastavení vybrali z rozbaľovacej ponuky vyššie partnera, pre ktorého chcete nastavenia vykonať!


General (karta Všeobecné nastavenia)

Interval Policy check: tento posúvač možno použiť na ovládanie toho, ako často bude Agent kontrolovať zmeny nastavení. V závislosti od kapacity siete sa odporúčajú častejšie kontroly.

Realtime communication: Povolením príznaku dostane Agent zmeny konfigurácie zo servera do približne 1 minúty.

Enforce uninstall password: nastavenie tohto hesla je VEĽMI DÔLEŽITÉ, dá sa použiť na zabezpečenie toho, aby neoprávnená osoba/kód nemohli odstrániť ochranu koncového bodu.


Endpoint-detection 

Next-Gen Antivirus 

Default Scan Action On Infected: Určite tu používajte nastavenie Quarantine alebo Delete! Deny iba zamietne prístup do pamäte identifikovanému vírusu, ale nevykoná žiadnu inú akciu.

Default Scan Action On Suspicious: Tu sa dôrazne odporúča použiť nastavenie Quarantine, pretože programy, ktoré neboli identifikované, ale sú považované za podozrivé, musia byť pred povolením preskúmané.

Firewall 

Block RDP port on brute force detection: Tento príznak musíte povoliť, pretože filtruje možné pokusy o útok, ktoré neboli zistené pred nainštalovaním Heimdalu, a pomáha mapovať zraniteľné body v systéme.

Ransomware Encryption Protection 

Default action on detection: Nastavenie akcie Block je tu veľmi dôležité, pretože je určená na zachytávanie programov, ktoré sa považujú za ransomvér. Počas úvodu je možné ho používať v stave Allow jeden alebo dva týždne, čo pomôže Heimdal Agentovi identifikovať často používané programy (obdobie auditu).

Tým sú dôležité základné nastavenia dokončené!

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš tím podpory produktov support@maxvalor.sk