Riešenia

Antivírusová ochrana novej generácie

Hoci sú tradičné antivírusové riešenia nevyhnutné, neposkytujú dostatočnú ochranu pred pokročilými útokmi. 

Riešenie ochrany koncových bodov novej generácie Heimdal Security okrem tradičných známych technológií obsahuje aj funkcie, ktoré poskytujú efektívnejšiu ochranu aj pred neznámymi útokmi.

Next-Gen Antivirus & MDM:

Hlavné funkcie

Analýza DNS prevádzky

Vo viac ako 90 % úspešných útokov útočníci využívajú nejakú formu internetovej komunikácie, ako je malvér alebo phishingové stránky, riadiace servery tretích strán (CnC) a presmerovanie DNS. 

Riešenie Heimdal Security DNS filter nie je jednoduchým riešením URL filtra, ale efektívnou dodatočnou ochranou na úrovni koncových bodov a siete, ktorá zabraňuje škodlivej komunikácii kontrolou HTTP, HTTPS a DNS prevádzky. 

Značná časť tradičných antivírusových riešení nekontroluje internetovú prevádzku do takej hĺbky.

Threat Prevention - Endpoint:

Threat Prevention - Network:

Hlavné funkcie

Ochrana proti ransomvéru

V súčasnosti je jedným z najväčších zdrojov nebezpečenstva pre organizácie ransomvérový útok, v dôsledku ktorého sú firemné dáta zašifrované pomocou škodlivého kódu alebo procesu, a pre útočníkov sú nepoužiteľné.

Typicky neexistuje spôsob, ako dešifrovať údaje, takže prevencia je najlepšou obranou.

Riešenie Ransomware Encryption Protection od Heimdal Security je cieleným nástrojom proti ransomvéru, ktorý dopĺňa tradičné antivírusové riešenia, ktoré nedokážu poskytnúť ochranu proti najinfekčnejšiemu, takzvanému zero-day ransomvéru.

Ransomware Encryption Protection:

Hlavné funkcie

Inštalácia, riešenie problémov a správa softvéru

V 90 % úspešných útokov kyberzločinci zneužijú známu zraniteľnosť softvéru, pre ktorý výrobca už v mnohých prípadoch vydal aktualizáciu, no tá ešte nie je nainštalovaná na zariadeniach. 

Preto je nevyhnutné udržiavať softvér, vrátane operačného systému, aktuálny z hľadiska bezpečnosti, opráv chýb a prístupu k novým funkciám. 

Bez vhodného nástroja je pre organizácie takmer nemožné udržiavať aktuálny stav systémov, centrálnu inštaláciu a odstraňovanie nového softvéru a evidenciu existujúcich softvérových licencií.

Patch & Asset Management

Hlavné funkcie

Správa pokročilých správcovských práv

V dôsledku zmenených pracovných procesov (Home Office, Hybrid Office) za posledné tri roky je jednou z najväčších výziev pre IT profesionálov správa používateľských práv. 

Procesy potrebné na prácu, alebo dokonca aktualizáciu niektorých programov, často vyžadujú práva miestneho správcu. Mnohokrát sú používateľom z pohodlnosti, alebo nedostatku času, udelené trvalé oprávnenia správcu systému, aj keď to robí systém oveľa zraniteľnejším v prípade incidentu a dáva používateľovi oveľa voľnejšiu ruku. 

Môžete nainštalovať programy, ktoré nie sú overené alebo potrebné na fungovanie (napríklad torrenty alebo hry), vypnúť služby, alebo odstrániť programy náhodne alebo úmyselne. 

Riešenie na to poskytuje modul centrálnej správy autorizácií Heimdal Security, pomocou ktorého môžu používatelia dočasne udeliť práva lokálneho správcu.

Privileged Access Management:

Hlavné funkcie

Vzdialený prístup

Jednou z najdôležitejších výziev pre systémových administrátorov v dnešných organizáciách so zmiešanou prácou, alebo viacerými pracoviskami, je poskytovanie primeranej pomoci na diaľku.

Pomocou riešenia Heimdal Security sa môžu správcovia pripájať k vzdialeným počítačom šifrovaným a kontrolovaným spôsobom bez ohľadu na umiestnenie.

Hlavné funkcie